Érintésmentes méréstechnika

Érintésmentes méréstechnika

Érintésmentes optikai méréstechnika
a legbonyolultabb feladatokra is

Napjainkban az érintésmentes méréstechnika nagy szerepet játszik a gyártás automatizálásában. Optikai mérésekkel a gyártási folyamat korai fázisaiban juthatunk információkhoz, melyek alapján a gyártás folyamatosan finomhangolható. A vizsgálat történhet okos kamerákkal vagy komplex kamerarendszerekkel is, melyek nemcsak egyszerű mérések elvégzésére, hanem akár bonyolult mérésekre és komplex logika alapján történő termékválogatásra is képesek, akár párhuzamosan is.

Az érintésmentes méréstechnika fő célja, hogy a selejtarány csökkenjen, a termékminőség pedig nőjön a termelés megzavarása / drágulása nélkül.

Optikai mérésekkel felismerhetők a termékhibák, repedések, mintázatok és megfelelő megvilágításban akár olyan vizsgálatok is elvégezhetők, melyek emberi szemmel nem láthatóak. Mindeközben a valós idejű felvételekkel a folyamatok irányítását is lehetővé teszi, és az elemzőrendszer a termékminőség figyelésével a gyártósor állapotát is monitorozza.

Az Amivision összetett rendszerek komplett tervezésére és kivitelezésére szakosodik. Célgépeinket és szoftveres megoldásainkat mindig adott feladatokra tervezzük meg és alakítjuk ki.

Felhasználási példa: a rendszer képes felismerni egy kupak színét és a rajta lévő mintát, miközben ellenőrzi, hogy megfelelően van-e rögzítve az üvegre.

Termékválogatás

Termékválogatás

A termékválogatás az érintésmentes technológia egyik alap funkciója. A rendszer képes az adott paraméternek vagy paraméterrendszernek megfelelő vagy nem megfelelő terméket felismerni és kiválogatni.

Ezáltal a gyártósorok gördülékenyebben, illetve emberi beavatkozás, a gyártási folyamat megszakítása nélkül, folyamatosan tudnak működni.

Egyszerűbb tárgyak esetében a rendszer megtanítható a termék alakjára, bonyolultabb geometria, illetve olyan termékeknél ahol a műszaki paraméterek rendelkezésre állnak – például egy CAD fájlból – a kamera a megadottak alapján vizsgálja a tárgyat.

A szortírozás során a gépi látásra épülő rendszer többféle szempont vizsgálata alapján hozhat döntést a munkadarab további útjáról, például:

 • jelzés megléte vagy hiánya
 • méret illetve alak megfelelőség
 • szín vagy akár hőmérséklet
Helyzetfelismerés

Helyzetfelismerés

Egy gyártási környezet jellemzően igen összetett, sok objektummal, nagy komplexitással jellemezhető. Tartalmazhat idegen anyagot, alkatrészünk eltérhet a megfelelő pozícióból, változhat az anyagáramlás, vagy akár a környezeti jellemzők is. A kamerarendszer képes elkülöníteni a terméket a környezetétől, megállapítani tulajdonságait, és dönteni arról, hogy a termék mehet-e tovább a gyártósoron utómegmunkálásra vagy a selejtek közé kerül.

A gyártáshibás és javítható termékek elkülönítése a gyártósoron csökkenti a selejtek számát és az előállítási költséget is.

Helyzetfelismerő folyamatok:

 • Anyagáramlás felismerése
 • Idegen anyag felismerése
 • Hibás pozíció felismerése
Rajzolat- és nyomatfelismerés

Rajzolat- és nyomatfelismerés

Sok esetben a vizsgálandó objektum rendelkezik valamilyen komplex rajzolattal vagy mintával, amely lehet nyomtatott, öntött, gravírozott vagy egyéb úton létrehozott. Ezek ellenőrzése olyan tulajdonságok alapján folyik, mint forma, alak, szín, pozíció, minőség és olvashatóság. Ezek vizsgálatára és ellenőrzésére lehetséges külön-külön, részletes megoldásokat fejleszteni, így megoldást tudunk nyújtani az egyszerű forma vizsgálattól a komplex matematikai műveleteket igénylő alakzatok ellenőrzésére is.

Minőségellenőrzési szempontok:

 • Olvashatóság: rajzolatok finomsága és alakhűség
 • Pozíció és minőség
 • Szín és alak
Alkatrészek, termékkomponensek elkülönítése az összeszerelési folyamat során

Alkatrészek, termékkomponensek elkülönítése az összeszerelési folyamat során

Kamerendszer megoldásaink alkalmasak a több darabból, részegységből álló objektumok összeszerelési folyamatának lekövetésére és ellenőrizésére. A vizsgálat során a rendszer elkülöníti egymástól az egyes alkatrészeket, megvizsgálja azok pozícióját, alakját és az egymáshoz viszonyított helyzetük alapján felismeri az összeszerelés állapotát.

A képi információk alapján akár egy ipari robotkar vezérlése és a szerelési folyamat módosítása is lehetséges. A felismert hiba így egyből javíthatóvá válik, ezzel csökkentve a hibásan összeszerelt termékek számát.

Összeszerelési folyamat során vizsgált szempontok:

 • Alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzete
 • Szín, érték
 • Pontosság, meglét
 • Helyes pozíció és méret
Olvasás

Olvasás

A képfeldolgozó rendszerek alapvető funkciója az olvasás, vagy más néven a karakter felismerés. Egyszerű betűket, számokat és bonyolult DataMátrix-kódokat, DPM-eket is képes olvasni egy modern ipari kamerarendszer szoftveres képfeldolgozó megoldással. Kiegészítő funkcióként az olvashatóság minőségét is képes vagyunk ellenőrizni, ezáltal biztosítani, hogy a gyártósorról csak olyan kóddal ellátott termék kerüljön ki, melyet a gyengébb minőségű olvasók is képesek felismerni.

Olvasható formátumok:

 • DataMatrix-kód, QR kód, vonalkód
 • Karakterolvasás
 • Minőségellenőrzés
Geometriai mérések

Geometriai mérések

Az ipari kamerarendszerek másik fontos képessége a geometriai mérés, mellyel képesek az adott termék alaki tulajdonságait vizsgálni. A kamera által rögzített képen a képfeldolgozó rendszer több, bonyolult mérési feladatot is képes egyidejűleg elvégezni, így akár egy géppel helyettesíthető több mérőeszköz.

A megfelelő számítástechnikai erőforrás lehetővé teszi egyszerre több tucat mérés elvégzését, így időt takarít meg a rendszer.

Kameráinkkal mérhető geometriai tényezők:

 • Rádiusz egyenletesség, távolság
 • Párhuzamosság, elhajlás
 • Átmérő, formahűség, szög
Szubjektív mérések

Szubjektív mérések

A gyártási hibák nem csupán egzakt problémákból állnak, a repedések, a felület minősége, a karcok és a beszívódás nehezen definiálható hibajelenségek. Kamerarendszereink ezen eltéréseket elemzik és akár 50-100 paraméter alapján kategorizálják.

A rendszer a megadott hibahatárt meghaladó felületi eltérés esetén selejtezi vagy utómegmunkálásra küldi az adott terméket.

A rendszer által felismert hibák:

 • Repedések
 • Karcok
 • Beszívódás
 • Felületi elváltozás
Háromdimenziós mérések lézeres leképezéssel

Háromdimenziós mérések lézeres leképezéssel

Hagyományos eszközökkel kihívást jelentő és időigényes feladat a háromdimenziós mérések elvégzése, míg a gépi látás rendszerek ezt a feladatot gyorsan és pontosan végzik el. Megalkotják a tárgy háromdimenziós képét és akár olyan térbeli paraméterek, alakzatok mérését is elvégzik, melyek más eszközzel nem mérhetőek.

3D-s mérések típusai:

 • Alak, felületi hibák
 • A forrasztás 3D modellje
 • Szögek, hajlítási sugarak
 • X,Y és Z koordináták menti méretek

A harmadik dimenzió meghatározása komplexebb rendszert igényel, így a bonyolult geometriájú tárgyak esetén szükség lehet a lézeres mérőre. A lézer képes harmadik dimenziót lemérni és azt a kamera képére leképezni, ahonnan a rendszer már ki tudja olvasni azt. Ezzel a folyamat gyorsabbá és pontosabbá válik, a hagyományos kézi mérésekhez képest.

Lézerrel végezhető leképzések

 • Bonyolult formák mérése
 • Felületminőség, távolság, átmérő, sorja, ovalitás, egyenetlenség
 • Geometriai paraméterek mérése
 • Evolvens felületek minősége

A lézer nem minden felületen alkalmas a fent említett háromdimenziós mérések segítésére, ezekben az esetekben hagyományos fényt alkalmazunk amely speciális optikával a lézerrel megegyező alakzatokat hoz létre kiküszöbölve a lézer hibáit.

Furatellenőrzések

Furatellenőrzések

Kameráink a speciális optikákkal képesek a furatok belsejébe belátni, és azokat roncsolás mentesen ellenőrizni. A furatban haladó optikai eszköz képeit a rendszer összeilleszti, majd a belső palástot síkban ábrázolja. A mérések és ellenőrzések ugyanúgy történnek, mint bármilyen sík tárgyon, de az adatokat térben definiálja a rendszer, ezzel olyan információkat gyűjthetünk a gyártósorról, ami korábban nem volt elérhető.

Belső felület osztályokba sorolt hibái:

 • Furat átmérők
 • Letörések mérete
 • Ovalitás
 • Sérülések
 • Kónuszok szögei
Háromdimenziós mérések és CAD integrálás

Háromdimenziós mérések és CAD integrálás

A bonyolult alakzatok kezelése, paraméterezése komplex rendszert igényel. Szükségessé válik a kamerarendszerek és a CAD rendszerek egymáshoz kapcsolása, és folyamatos kommunikációjuk. A 3D-s adatokat a CAD rendszer beolvassa, így összevethetők a valós tárgy és a műszaki rajz méretei.

A begyűjtött adatok nem csupán a tárgy minőségellenőrzésre adnak lehetőséget, de akár a gyártósor állapotát és esetleges hibáit is ki lehet mutatni, mellyel nagyban csökkenthetjük a selejtek számát és optimalizálhatjuk a gyártási folyamatainkat.

Kapcsolat

Amennyiben Ön is szeretné gyártási folyamatait fejleszteni, a gyártás hatékonyságát növelni, vagy csak érdeklődik megoldásaink iránt, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Logo